Hoe gaat het in zijn werk?


Hoe gaat het in zijn werk?Kennismakingsgesprek

Dit is een eerste gesprek waarin we elkaar beter leren kennen. De mogelijkheden, beperkingen en hulpvraag worden hierbij in kaart gebracht.


Observatie

Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden en beperkingen, is observatie van de huidige situatie belangrijk. Tijdens deze fase maak ik gebruik van observatielijsten en assessments. Deze resultaten worden samen met de hulpvraag omgezet in doelstellingen. Aan deze doelen gaan we werken tijdens de therapie. 


Therapie

De ergotherapeutische behandeling gaat door in de thuisomgeving. De duur, het aantal sessies en het soort therapie hangt af van de doelstellingen die we willen bereiken. We bespreken dit steeds samen.


Evaluatie

Bij deze evaluatie wordt gekeken welke doelen er behaald zijn en welke niet. Daaropvolgend wordt samen bekeken of we verder willen werken aan de doelen die nog niet behaald zijn en/of eventueel nieuwe doelen willen opstellen. 


Advies

Wanneer het thuis in het dagelijkse leven niet vlot verloopt, kan u bij mij terecht voor advies. We bekijken samen de moeilijkheden in de huidige situatie en gaan op zoek naar aanpassingen, hulpmiddelen,... om deze moeilijkheden te kunnen overbruggen. Daarna volgt mijn ergotherapeutisch advies (incl. verslag). We voeren samen de aanpassingen door en leren eventuele hulpmiddelen te gebruiken.