Wie ben ik

Hallo, Ik ben

KATJA DE CORDT

Ergotherapeute aan huis

 

Ik ben Katja, ergotherapeute afgestudeerd in 2012 aan de Artesis Hogeschool in Antwerpen.


Vanuit de opleiding heb ik gemerkt dat ik een grote interesse en affiniteit heb met volwassenen en ouderen met neurologische problemen. 


Hierdoor volgde ik heel wat opleidingen en cursussen om mij verder te verdiepen:

 • 2022-2023 Cursus Cognitieve Revalidatie voor Ergotherapeuten (intensieve cursus - post bachelor niveau)
 • 2021 Ergotherapie bij de ziekte van Parkinson
 • 2019 Expert valpreventie bij het Expertisecentrum Val-en Fractuurpreventie Vlaanderen (EVV)
 • 2018 Referentiepersoon dementie bij het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen
 • ...


In 2016 zette ik de eerste stappen naar mijn eigen praktijk als zelfstandig ergotherapeut aan huis.


Door mijn ervaring in het werkveld bij verschillende ziekenhuizen (ZNA, AZ Nikolaas), op verschillende ziekenhuisdiensten (sp-dienst, geriatrie, ambulante revalidatie, rugrevalidatie) en bij de mutualiteit (ergotherapie aan huis bij 65+, woningaanpassingen, en aanvragen van hulpmiddelen bij het VAPH), merkte ik dat er nood was bij heel wat mensen aan meer begeleiding, gerichtere adviezen en therapie in de eigen omgeving (op maat) om de zelfredzaamheid thuis te verhogen. 


Aangezien het steeds meer en meer de tendens is om zo lang mogelijk thuis te wonen, kan ik hierin als ergotherapeut een belangrijke rol spelen om dit te optimaliseren. Dit kan door functietraining, functionaliteitstraining, methodeverandering en/of het inschakelen van hulpmiddelen. 


Je kan bij mij terecht voor:

 • Motorische revalidatie
  • Functietraining en functionele training
  • Transfertraining
  • Leren verplaatsen met bv. rollator, rolstoel, elektrische rolstoel, aangepaste fiets,...
  • Grof- en fijnmotorische revalidatie
 • Inoefenen van dagelijkse activiteiten bv. (éénhandig)koken, huishoudelijke taken, persoonlijke verzorging, hobby's,... 
 • Langer zelfstandig thuis wonen
  • Zelfredzaamheidstraining
  • Valpreventie
  • Hulpmiddelenadvies
  • Woningaanpassingen
  • Ergonomie
  • Advies mantelzorgers
 • Geheugentraining


Daarnaast kan u mij terugvinden bij Movita, een interdisciplinaire groepspraktijk te Wetteren en Gent, die zich specialiseert in volwassen met neurologische problemen. 


Voor organisaties kan ik op vraag ook vormingen geven:

 • Valpreventie
 • Hulpmiddelen en woningaanpassingen
 • Levenslang thuis wonen
 • Cognitieve problemen
 • De Ziekte van Parkinson voor mantelzorgers en patiënten
 • Vorming op vraag


Ik ben lid van 'Ergotherapie Vlaanderen' en help een steentje bij te dragen bij het op kaart zetten van mijn wondermooi beroep.