Tarieven en terugbetaling


Tarieven en terugbetalingJammer genoeg wordt ergotherapie aan huis slechts in beperkte gevallen terugbetaald. 


Ergotherapie kan terugbetaald worden door het ziekenfonds indien de cliënt aan verschillende voorwaarden van het RIZIV voldoet:

  1. U moet een volledig revalidatieprogramma doorlopen hebben in een erkend revalidatiecentrum voor neurologische en locomotorische revalidatie. Klik hier om de lijsten te vinden van de revalidatiecentra die in aanmerking komen. 
  2. Er moet een voorschrift ergotherapie voorgeschreven worden door de revalidatiearts van het erkend revalidatiecentrum. Een voorschrift van de huisarts voldoet niet. 
  3. De therapie moet starten binnen de 6 maanden na afloop van de revalidatie en in het gebruikelijke levenskader van de persoon. De cliënt mag nergens anders gehospitaliseerd zijn/revalidatie volgen. 


U zal bij goedkeuring recht hebben op 1 observatiebilan, 7 oefensessies, 2 informatie-, advies- en leersessies en een eindbilan. 

klik hier voor meer informatie over de nomenclatuur


Sinds eind 2022 is er ook een Post-COVID-19 nomenclatuur: tegemoetkoming in de kosten van zorg bij aanhoudende COVID-19-symptomen. Als ergotherapeuten vallen wij onder de multidiciplinaire behandeling. 

klik hier voor meer informatie over de nomenclatuur post- covid- 19


Ergotherapie kan ook voor mensen die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden voor terugbetaling. Echter zal de therapie dan op eigen kosten betaald moeten worden. Er zal per sessie een vast bedrag aangerekend worden. Dit bedrag wordt berekend per half uur of per uur, afhankelijk van uw noden en wensen. Deze tarieven kan u steeds opvragen via mail of telefoon. 


Een voorschrift van een (revalidatie)arts is steeds noodzakelijk om ergotherapie te mogen starten, ook al heeft u geen recht op terugbetaling. 


Bij sommige ziekenfondsen is er terugbetaling mogelijk voor ergotherapie aan huis:


Heeft u hier nog vragen over? Aarzel dan niet om mij te contacteren!
Contact